Blå Hallen Höganäs

Uppdrag

Att ta fram en grafisk identitet och en ny webbsida.