Strömson Holding

UPPDRAG

 

Strömson Holding är baserade i Göteborgsregionen med verksamhet inom bygg och fastigheter. Uppdraget var att ta fram en ny sammanhängande identitet för moderbolaget + de tre dotterbolagen. Tillsammans tog vi fram ett koncept som tydligt knyter an till deras väst-svenska marknad.

– Grafisk identitet + Budskap
– Ny sajt
– Print